Familie: Passeridae

NL; "echte" Mussen (Passer)

E; true Sparrows (Passer)

D; Sperlinge

F; Passéridés

 

Algemene informatie: 

De "echte" Mussen behoren tot het geslacht Passer, zangvogels uit de familie van mussen en sneeuwvinken (Passeridae).

Tot deze familie behoren de bekenste en meest algemeen voorkomende mussen, zoals de huismus en de ringmus.

Door Brisson is in 1760 voor het eerst de naam Passer geldig gepubliceerd als wetenschappelijke naam van ditt geslacht.

 

Mussen zijn meestal bruin en/of grijs met korte, vrij dikke, conische snavels, aangepast aan het eten van zaden. De snavel van de man verkleurt meestal van hoornkleurig naar zwart in het broedseizoen. Mussen foerageren op of dichtbij de grond en hun voeding bestaat grotendeels uit zaden. Hun zang bestaat uit een verscheidenheid van nogal hard snerpende roep-geluiden. De verschillende soorten mussen hebben duidelijke kenmerken, waardoor ze meestal goed van elkaar te onderscheiden zijn.

 

De meeste soorten mussen komen hoofdzakelijk in Eurazië voor. Sommigen hebben Afrika en zuid-Azië als woongebied.

Voorbeeld: De huismus heeft zich ook verspreid over Noord-Amerika en Australië en de ringmus begint zich langzaam te verspreiden over de andere werelddelen.

 

 

English: 

Passer is a genus of sparrows, also known as the true sparrows. The genus includes the house sparrow and the Eurasian tree sparrow, some of the most common birds in the world. They are small birds with short, thick conical bills for eating seeds, and are mostly coloured grey or brown. The bill of the male turns typically from horn-coloured to black in breeding season. Sparrows forage on or near the ground, feeding largely on seeds. Vocal, uttering a variety of rather harsh chirping calls. Native to the Old World, some species have been introduced throughout the world.