Vogelpokken bij huismus| februari 2017

DWHC

13-februari-2017

 

Begin januari 2017 ontving DWHC een huismus (Passer domesticus) uit de omgeving van Soest.

De inzendster gaf aan dat de mus, voordat het doodging, algehele malaise vertoonde: het dier zat bol, klapperde een beetje met de snavel, maakte een snotterig indruk, zat slecht in de veren en kon niet goed vliegen. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak bleek dat de huismus was vermagerd en is doodgegaan door de combinatie van vogelpokken en een schimmelinfectie.

 

Het vogelpokkenvirus is een virus dat alleen bij vogels ziekte veroorzaakt. Mensen, honden en katten worden niet ziek door contact met vogels die met dit virus besmet zijn.

 

Artikel: Dutch Wildlife Health Centre               

https://www.dwhc.nl/vogelpokken-huismus/